مرکزهمایش ها وکنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا با شماره ثبت:۷۷۹ وشماره مجوز:۱۶۹۱۲۱ با هدف ارائه خدمات مناسب وگسترده واستفاده از دانش روز در حوزه کنفرانس ها، همایش های ملی و بین المللی نشست های تخصصی فعالیت می نماید.این مرکز درراستای معرفی توانمندی های علمی وپژوهشی کشور،دانش فنی وارایه خدمات به شرکت ها، سازمان ها،دانشگاه ها، پژوهشگران ،دانشجویان ومتخصصان داخلی با بهره گیری بیش از یک دهخ تجربه موسسین ومحققین، توانسته  است خود را به مرکزی پویا تبدیل نمایید.این مرکز ارائه خدماتی با کیفیت، همراه با رعایت اصول حرفه ای و بی طرفی کامل را به عنوان اصلی ترین هدف خود برگزیده است ورضایت محققان وموسسات اصل اول تعامل این مرکز بوده و با تمام توان می کشود تا در جهت برآورده ساختن تمامی نیازهای محققان ،موسسات،دانشگاه وادارات، خدماتی منحصر به فرد ارائه نماید.ما کوشیده ایم تا شهرت واعتباری را که در طی مسیری پر فرازونشیب وبا صرف زمان وهزینه واعتماد به دست آورده ایم،حفظ نموده وبا نگاه به گذشته آینده ای شاد متفاوت را ایجاد نماییم.

کمیته علمی و اجرایی در تلاش هستند با برگزاری این همایش بتوانند ضمن فراهم سازی فرصتی مغتنم در جهت بهره­مندی مستمر و آگاهانه از خرد جمعی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی اهداف و برنامه­ های مشترک در سایه تعامل و همکاری متقابل موسسات علمی، آموزشی، پژوهشی و سازمان­ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح ملی و بین ­المللی در راستای اهداف کلی زیر گام بردارند:

ایجاد ارتباط هرچه بیشتر و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد تعاملات علمی و صنعتی

توسعه همکاری­ های علمی با سایر مراکز علمی کشور و جهان

ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در حیطه علوم و تکنولوژی و شناسایی ایده­ های برتر و تبدیل آن­ها به طرح­ های سازنده

افزایش ارتباط دانشگاه ها وموسسات

آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین روش ­های پژوهشی انجام یافته

بررسی چالش­های پژوهشی در جامعه علمی کشور