تماس با مـا

  • فرم تماس با دبیرخانه

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

آدرس : همدان، میرزاده عشقی، خیابان میرزاده عشقی مجتمع  ملاصدرا 

مرکزهمایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا

ساعت پاسخگویی ۹الی ۱۴ -شنبه تا چهارشنبه همراه:۰۹۱۸۴۴۲۱۲۸۱-۰۹۱۸۴۰۵۹۶۶۴

تلفن:۰۸۱۳۸۲۶۴۲۴۱نمابر:۴۳۸۵۲۹۸۱-۰۲۱صندوق پستی:۶۵۱۵۵۴۳۴

ایمیل: d.bualisina@gmail.com