محورهای همایش

آموزش و پرورش:

برنامه ریزی آموزشی

آموزش و پرورش ابتدایی

آموزش و پرورش پیش دبستانی

آموزش و پرورش دبستانی

آموزش و پرورش تطبیقی

آموزش و بهسای منابع انسانی

آموزش بزرگسالان

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

تکنولوژی آموزشی

برنامه ریزی درسی

تحقیقات آموزشی

مدیریت آموزشی

آموزش الکترونیک

اخلاق اسلامی

تعلیم و تربیت اسلامی

و کلیه موضوعات مرتبط با آموزش و پرورش

 

تعلیم وتربیت

فرهنگ و پژوهش

فرهنگ و هنر

اقدام پژوهی

درس پژوهی

روایت پژوهی

کنش پژوهی 

تحلیل محتوا

فضای مجازی

شیوه های نوین تدریس

فرصت و ها و چالش های معلمان

فرصت ها و چالش های مدارس

آسیب شناسی فرهنگی

آسیب شناسی معلمان ودانش آموزان

 

جامعه شناسی:

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی گروه های اجتماعی

جامعه شناسی سیاسی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران

جامعه شناسی ورزشی

جامعه شناسی شهری

مردم شناسی

ازدواج و خانواده

و  کلیه موضوعات مرتبط با جامعه شناسی

 

ارزشیابی و رتبه‌بندی مدارس و معلمان

استعدادیابی دانش آموزان و روش‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های آن

آسیب‌شناسی مدارس و کنکور ورود به دانشگاه و کلاس‌های آمادگی 

غربالگری سلامت، تغذیه و بهداشت مدارس

 

علوم اجتماعی:

علوم ارتباطات اجتماعی

مطالعات زنان و خانواده

جمعیت شناسی

مدیریت خدمات اجتماعی

مطالعات راهبردی فرهنگ

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

فلسفه علوم اجتماعی

زیست اخلاق اسلامی

سازگاری اجتماعی

مطالعات جوانان

رشد اجتماعی

و کلیه موضوعات مرتبط با علوم اجتماعی

مقالات آزاد ومرتبط با همایش ( کلیه رشته های علوم انسانی، علوم تجربی،  علوم پایه، فرهنگ و هنر و…)